Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Wyślij email
sekretariat@sklep-gliwice.vitomed.pl

Nasz adres
ul. Radiowa 2, Gliwice

Uruchomienie punktu pobrań

Szanowni pacjenci

Od dnia 6 maja 2020r uruchamiamy ponownie Punkt Pobrań dla Poradni Specjalistycznych.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne krew będzie pobierana w pomieszczeniach Poradni Chorób Zakaźnych - wejście nr 3, w godzinach:

od 7:00 do 9:00 od poniedziałku do czwartku.

Pacjent musi mieć założoną maseczkę i rękawiczki. Przy wejściu proszę zdezynfekować ręce.

Wchodzimy pojedynczo, na wezwanie pielęgniarki. Prosimy o zachowanie odstępu 1-2 m w kolejce przed wejściem.

Potrzebę wizyty osobistej u lekarza proszę zgłosić przy pobraniu krwi, pozostałe wizyty nadal będą odbywać się drogą telefoniczną w wyznaczonym terminie.